گردشگری زیراب

منطقه‌ای کوهستانی و سرسبز و پر طراوت

شهر زیرآب یکی از چهار شهر شهرستان سواد کوه در استان مازندران ایران است. زیراب می‌تواند به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور مطرح باشد زیرا نخستین نگاه از بیرون منطقه را منطقه‌ای کوهستانی و سرسبز و پر طراوت می‌نمایاند. منطقه‌ای بکر و دست نخورده که در بدو امر بیننده را مدهوش و سرگشته از دیدار تابلویی زیبا می‌نماید که دست طبیعت بر پهنه کوهستانی اش ترسیم کرده‌است. این شهر سرشار از منابع زیرزمینی و سطحی مانند زغال سنگ، سیلیس، فلورین، کوارتز، و نظایر آن می‌باشد.

گردشگری مرتبط با این شهر یافت نشد. از صبر و شکیبایی شما سپاس گذاریم.