گنبد نمکی مورجان

به این پست امتیاز دهید:
گنبد نمکی مورجان

باغ نوابی در جانب شمال غربی فلکهٔ قصرالدشت یا مسجد بردی جای دارد و یکی از باغ های مشهور زمان قاجار است

گنبد نمکی مورجان در  استان فارس واقع است. این کوه نمکی در نزدیکی روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی، جنوب غرب شیراز واقع شده است. گنبد نمکی مورجان در شمال غرب روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی رخنمون یافته است. از نظر تقسیمات کشوری این روستا در دهستان دادنجان، بخش میمند شهرستان فیروز آباد واقع شده است. دسترسی به این گنبد نمکی از دو طریق امکان پذیر می باشد:
1- جاده آسفالته شیراز – آازرون، سه راهی آوهمره سرخی، جاده آسفالته کوهمره سرخی آه تا روستای مسقان ادامه دارد و پساز آن تا روستای مورجان جاده شوسته می باشد.
2- جاده آسفالته مسیر شیراز- آوار- فیروز آباد، سه راهی باوریان، جاده آسفالته آوهمره سرخی که تا روستای مورجان ادامه دارد.

سابقه تاریخی گنبد نمکی مورجان
بنا به گفته افراد محلی، مردم منطقه از قدیم الایام از نمک این تل نمکی برای مصرف غذایی استفاده می کرده اند. آنها این گنبد نمکی را بر اساس مجرا های خروجی نمک از بخش مرکزی و میزان نمک ته نشست شده در آنها، به طور محلی به 4 نمکدان به نام های نمکدان دزد، آهله، سر و نو تقسیم کرده اند. مورجانی ها به دو بخش مرتفع، مقاوم و ستیغ ساز این گنبد که از سایر بخش ها بلندتر بوده و از دور نمایان می باشد، قلات سیاه – سرخ و قلات شاه نشین می گویند و مارن های رنگین فرسایش پذیر بین این بلندی ها را چهل مله (چهل گردنه) می نامند.

زمین شناسی گنبد نمکی مورجان
گنبد نمکی مورجان در بین دو کوه مورجان و بویم قرار دارد این دو کوه، دو قطعه جابجا شده از یک تاقدیس می باشند. فعالیت قطعه جنوبی تر گسل کره بس سبب بریدن تاقدیس و تقسیم آن به دو قطعه و جابجا شدن دو قطعه نسبت به یکدیگر شده است. کوه مورجان قطعه شرقی (واقع در شرق خط گسل، جنوب شرق روستای مسقان) و کوه بویم قطعه غربی (واقع در غرب خط گسل، غرب روستای مسقان) می باشد. در مجموع این تاقدیس شکسته و جابجا شده نسبت به تاقدیس های شمالی کم عرض تر و از نظر طول محور، کوتاه تر و از نظر ارتفاع نیز کم ارتفاع تر می باشد (بیشترین ارتفاع کوه مورجان 2000 متر و کوه بویم 1700 متر می باشد). در طول این قطعه از گسل کره بس دیاپیر نمکی هرمز به صورت گنبد نمکی پدیدار گشته است. به دلیل ابعاد کوچکتر تاقدیس مذکور نسبت به تاقدیس شمالی تر، فرسایش متعاقب شکسته شدن و جابجایی، کمتر توانسته تأثیر گذار باشد. لذا سازند های قدیمی تر این تاقدیس رخنمون نشده اند و سازند آسماری بدنه سطحی هر دو قطعه از تاقدیس(دو کوه مورجان و بویم) را ساخته است. در تقسیم بندی زمین شناسی ساختمانی، این گنبد نمکی در کمربند چین -گسل خورده زاگرس، زیر واحد زاگرس چین خورده ساده واقع گردیده است.

نظرات کاربران

نظرات کاربران ( 0 نظر )

    نظری وجود ندارد

جهت ثبت نظر خود وارد سایت شوید